Slide backgroundSlide thumbnail

IBIX VRK 200R

vij?ani kompresor sa suša?em zraka

Specialno koncipiran za upotrebu sa IBIX 25/28 varijantom pjeskara.Pokre?e ga najnovija HONDA 690 GX 16,5 kW (22,4 PS) kod 3.600 min (U/min).Kompresorska jedinica stvara max volumen na izlazu od 1900 l/min pri 8 Bar što je dovoljno za pjeskarenje sa diznom od 6 mm.Prosje?na potrošnja 95 oktanskog benzina je oko 4,5l/h. Motor uvijek radi u ekonomskom modusu.Te?ina od 230 kg i njegova kompaktnost ?ine ge univerzalnim kompresorom.Velika prednos ovog jedinstvenog kompresora je još i u ugra?enom suša?u zraka (aftercooler)

Pogledaj detalje

HONDA 690 GX

22,4 PS

1900 l/min

Aftercooler

Slide backgroundSlide thumbnail

IB2 Trolley

vij?ani kompresor sa 450 l/min

Specialno koncipiran za upotrebu sa IBIX 3/9 varijantom pjeskara.Pokre?e ga HONDA 5,5PS .Kompresorska jedinica stvara max volumen na izlazu od 450 l/min pri 10 Bar što je dovoljno za pjeskarenje sa diznom od 4mm.Prosje?na potrošnja 95 oktanskog benzina je oko 1,7l/h. Motor uvijek radi u ekonomskom modusu.Te?ina od 55 kg i njegova kompaktnost ?ine ge univerzalnim kompresorom za manje radove.

Pogledaj detalje

HONDA GX 160

5,5 PS

450 l/min